Menü Bezárás

Tanulmányok

2022

 • A halk és a hangos: Kádár és Ceausescu külpolitikája. Korunk 2022/2. szám, 14-23. oldal
 • Kádár János – kora, rendszere, ideológiája. Bevezető előadás. In: A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései. Szerk.: Rainer M. János. Kronosz Kiadó, 293–…. old.

2020

 • Nemzet és hegemónia 1920–1990. Múltunk, 2020/3. szám, 4–60. oldal Letöltés >>>

2018

 • A történelmi materializmus nyomában. In: Marx…: Interpretációk, irányzatok, iskolák. Szerk.: Antal Attila–Földes György–Kiss Viktor, Napvilág Kiadó Tovább a vásárláshoz >>>

2015

2014

 • A XX. század uralkodó eszméi és a magyar történelem. Tekintet, 2014/2. szám 91-105. oldal Letöltés >>>
 • János Kádár’s Thoughts on Foreign Policy, 1968-1978. In: Influences, Pressures Pro and Con, and Opportunities. Studies on Political Interactions in and involving Hungary in the Twentieth Century. Szerk.: Ripp Zoltán–Borus Judit. Napvilág, 149–180. oldal. Tovább a vásárláshoz >>>

2013

 • A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok, 1948-1973. Századok, 2013/6. szám, 1349-1375. oldal Letöltés >>>
 • Az 1956-os antisztálinista felkelés. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Szerkesztők: Erdődy Gábor–Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsa. ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 371-377. oldal. Letöltés >>>
 • Nehéz kezdet: Kádár János külpolitikája (1956-1957). Korunk, 2013/10. szám 16-30. oldal Letöltés >>>
 • A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok, 1948-1973. Századok, 2013/6. szám, 1349-1375. oldal. Letöltés >>>

2012

 • A társadalmi, gazdasági és politikai rendszer jellege a 2010 utáni Magyarországon – műhelykonferencia, Eszmélet 2012/93. szám Letöltés >>>
 • Kádár János és a magyar desztalinizáció. Múltunk, 2012/2. szám, 192-2014. oldal. Letöltés >>>
 • Száz év magány. Egyenlítő, 2012/5. szám 8-11. oldal Letöltés >>>

2006

 • Magyarország, 1956… , ELTE BTK
 • Kádár János 1956-ban és 1956-ról, Egyenlítő Letöltés >>>
 • 1956 és a magyar felkelés, Múltunk 2006/4 Letöltés >>>
 • Magyarország, 1956: előzmények, jelleg, következmények. In.: 1956 – Múlt és jelen a történelemben. Szerk.: Szabolcs Ottó. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK által 2006. szeptember 30-án megrendezett konferencia anyaga.

2005

 • 1945 és a világtörténelem: Bevezetés helyett. In: 1945 a világtörténelemben… Napvilág Kiadó
 • A magyar-szovjet viszony 1957-1989 között, ELTE Ruszisztikai Központ
 • Kádár János és az erdélyi magyarság. In: Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére, Napvilág
 • Reformok Közép-Kelet-Európában, Egyenlítő Letöltés >>>
 • Balogh Sándor megemlékezés, Századok  Letöltés >>> 
 • „A hetedik te magad légy!” József Attila és a proletariátus, Eszmélet 17. évf.65. szám Letöltés >>> 
 • 1945 és a világtörténelem: Bevezetés helyett. In: 1945 a Világtörténelemben, Napvilág Kiadó
 • Kádár János és az erdélyi magyarság. In: Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére, Napvilág Kiadó

2004

 • A magyar-román viszony a 70-es években. Előadás a XX. Század Intézet „Azok a „szürke” 70-es évek” című konferenciáján. 
 • Mérleg és tájoló. In: Útkeresések: A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma. Napvilág Kiadó

2003

2002

 • János Kádár. In: Famous Hungarians…, Rubicon Kiadó
 • Magyarország helye a 20. századi Európában Letöltés >>>
 • A Kádár-korszak jellegzetességei. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem 1956-os Intézet, Debreceni Egyetem

2001

 • Kádár és Brezsnyev – kötélhúzás felsőfokon. In: Ki volt Kádár? … Rubicon, Aquila
 • Kádár és Hruscsov – barátság felsőfokon. In. Uo. Rubicon, Aquila

2000

 • Kádár János. In: Nagy képes milleniumi arcképcsarnok Rubicon, Aquila
 • Gerő Ernő In: Uo. Rubicon, Aquila
 • Barátság felsőfokon: Kádár és Hruscsov Rubicon 11/7-8. szám
 • Mérlegen a XX. század. Múltunk 2000/1. szám, 74-78. oldal. Letöltés >>>

1999

1997

1996

 • Kádár János és a nemzet (1956. november) In: Vissza a történelemhez. Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. MTA TTI–Napvilág

1995

1994

 • Marx úton a 19. századtól a 21. század felé. In: Marx Károly 175 éves. Előadások, cikkek. Szerk.: Ólmosi Zoltán. 104-107. oldal

1993

 • A Kádár-rendszer és a munkásság, Eszmélet Folyóirat Letöltés >>>

1992

 • Buharin és Nagy Imre, Múltunk Folyóirat Letöltés >>>
 • A „történelmi igazságról” – több tételben. In: Rendszerváltás történész szemmel. Szerk.: Kende János. 144-148. oldal.

1989

 • A többpártrendszer esélyei 1956-1957-ben, Társadalmi szemle Letöltés >>>

1988

 • A jövőtől a jelen felé (A pártoktatási kézikönyvek szocializmus-képe 1945-1983). In.: Válaszúton „létező szocializmus” – politikaii átmeneti időszak? – szocializmus? – kapitalizmus? Szerk.: Krausz Tamás-Tütő László.

1987

 • A gazdasági dilemmáinkkal kapcsolatos két kérdés. In.: Az MKKE Társadalomelméleti Kollégium évkönyve’86. Szerk.: Banyár József. Kiadó: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

1984

 • Egyszerűsítés, mechanizmus és iparirányítás, 1953-1956, Párttörténeti Közlemény Letöltés >>>

1982

1980

 • A KMP tevékenysége Újpesten a munkásegységért és a szövetségi politika megújításáért (1934-1936), Párttörténeti Közlemény Letöltés >>>
 • Az újpesti munkásság életviszonyai az 1930-as években, Történelmi Szemle Letöltés >>>