Menü Bezárás

Szakmai önéletrajz

Földes György

történész, tudományos kutató, egyetemi oktató

(Budapest, 1952. december 30.)

1977-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara történelem–szociológia szakán. 1979-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját, amelynek címe Az újpesti munkásmozgalom 1929–1944. 1981-ben politikai gazdaságtan továbbképző tanfolyamot végzett az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989-ben jelent meg a Hatalom és mozgalom 1956–1989 című monográfiája, amely kísérletet tett a Kádár-korszak kritikai elemzésére. 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett, disszertációját a gazdaságpolitikai és gazdaságirányítási kutatásai alapján Az eladósodás politikatörténete 1957–1986 címmel védte meg. 2010–ben MTA doktori címet szerzett a Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 című monográfiájával. 2012-ben habilitált az ELTE BTK-n A Kádár-rendszer hivatalos nemzetfelfogásának változásai 1956–1988 című eladásával. Jelenlegi kutatásai középpontjában Kádár János politikai életpályája, a magyar-szovjet kapcsolatok és a Kádár-korszak átfogó, általános kérdései állnak.

Az egyetem elvégzése után 1977 és 1989 között a Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa. 1990 és 2016 között a Politikatörténeti Intézetben dolgozott, előbb tudományos munkatársként, 1991-től igazgatóként, majd főigazgatóként. 1986 óta rendszeresen folytat oktatói tevékenységet. 1998-tól 2011-ig az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének docense, 2003-tól az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjának előadója. 2012-től a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának vendégoktatója. A Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja. Tudományszervezői munkásságát jelzi, hogy 2001 és 2004 között vezette a Politikai kultúra és politikai mentalitás Magyarországon a XX. században címet viselő Széchenyi kutatási projektet, illetve főkoordinátorként működött közre a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Kutatócsoportjának két – egyenként hét, illetve négy projektből álló – kutatássorozatában 2003 és 2005, majd 2007 és 2008 között. Szerkesztőként számos tanulmánykötet elkészítéséhez járult hozzá, továbbá sorozatszerkesztője a Politikatörténeti Füzetek és a Húsz év után sorozat kiadványainak. Rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon és fórumokon. Intenzív tudományos kapcsolatokat ápol az erdélyi tudományos élet képviselőivel, többek között a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, illetve a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai Intézetben.

Iskolák, tudományos előmenetel

 • 1977 ELTE BTK – történelem-szociológia diploma
 • 1979 ELTE BTK – Egyetemi doktori disszertáció (Az újpesti munkásmozgalom története 1929–1944)
 • 1981 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem – politikai gazdaságtan továbbképző tanfolyam
 • 1995 a történelemtudományok kandidátusa (Az eladósodás politikatörténete, 1957–1986)
 • 2010 MTA doktori fokozat, történettudomány (Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989)
 • 2012 habilitált doktor – ELTE BTK (A Kádár-rendszer hivatalos nemzetfelfogásának változásai 1956–1988)

Munkahelyek, beosztások

 • 1977–1989 Párttörténeti Intézet, tudományos munkatárs
 • 1989–1990 MSZMP, majd az MSZP központja, politikai tanácsadó
 • 1990–1991 Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs
 • 1991–2016 Politikatörténeti Intézet, igazgató, majd főigazgató
 • 2017-től Politikatörténeti Intézet, ügyvezető igazgató

Kutatási területei

 • A Kádár-korszak politikatörténete, Kádár János politikai életpályája;
 • Magyar-román kapcsolatok, az erdélyi magyarság 1956–1989;
 • Magyar-szovjet kapcsolatok a II. világháború után;
 • Magyarország gazdaság és társadalomtörténete a XX. században;
 • A történetírás módszertani kérdései.